De OBN is een sterke en efficiënt werkende brancheorganisatie voor ondernemers van bestratingsbedrijven. Het kan een vuist maken bij koepelorganisaties, de overheid en tal van commissies waarin de ruim 260 leden op nationaal niveau worden vertegenwoordigd. Optimale belangenbehartiging - zowel collectief als individueel - vormt daarbij de belangrijkste taak.