De hamer, ons logo, is een goed voorbeeld van deugdelijk gereedschap, zoniet het beste voorbeeld. Een stuk gereedschap dat net zo vanzelfsprekend is als onze software voor de bouw-, gww- en installatiebranche. Software van BouwInfosys: Het gereedschap voor "IN-ÉÉN KEER-GOED"!