Inspecteren (NEN 2767), Verwerken, Plannen, Afsplitsen en Uitvoeren

De combinatie van IBIS-MAIN en TOPdesk software vereenvoudigt het vastgoedbeheer voor overheden, scholen, zorginstellingen en andere gebouweigenaren. In de planfase kun je met IBIS-MAIN alle onderhoudsgegevens van vastgoedobjecten op consistente wijze registreren, voor het maken van de meerjarenonderhoudsbegroting. Inclusief het doorrekenen van alternatieve scenario’s en kapitalisaties, afhankelijk van de beheerstrategie. Vervolgens biedt TOPdesk alle benodigde functionaliteit voor de projectadministratie, klachten-/meldingenregistratie en inventarisbeheer tijdens de uitvoeringsfase.

Compleet vastgoedbeheersysteem

IBIS-MAIN wordt al tientallen jaren gebruikt voor het registreren van vastgoedbeheerinformatie en op basis daarvan opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen. Inclusief het doorrekenen en vergelijken van verschillende scenario’s en kapitalisatieanalyses. Omdat vastgoedeigenaren ook behoefte hebben aan beheerfunctionaliteit tijdens de uitvoeringsfase, is Ibis een strategische samenwerking aangegaan met TOPdesk, de internationale marktleider op het gebied van servicemanagement. Sindsdien leveren beide partners een compleet vastgoedbeheersysteem, gebaseerd op ‘best-of-breed’ software.

TOPdesk zorgt via de projectadministratie voor budgetbewaking en aansturing van al het planmatig onderhoud. Daarnaast voegen ze aan IBIS-MAIN functionaliteit toe voor het registreren van klachten en meldingen over alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase. Maar ook voor contract-, inventaris-, middelen- en sleutelbeheer. Ondersteund door managementrapportages die het inzicht in je serviceprocessen verduidelijken. Behalve complementaire software en ondersteunende services, hebben Ibis en TOPdesk ook dezelfde visie over veranderingen in de vastgoedsector. Wanneer je contact opneemt willen wij die visie uiteraard graag delen, gerelateerd aan uw beheerdoelstellingen.